Geletterdheidstraining voor WHOA-mensen

Laaggeletterdheidstraining voor wie?

Geletterdheidstraining voor WHOA-mensen

In het huidige tijdperk van globalisering is kennis schaars en kan het belang van geletterdheid niet genoeg worden benadrukt. Hoewel dit waar kan zijn, is het niet langer voldoende om alleen maar te kijken naar degenen in het hoger onderwijs die toegang hebben tot het beste onderwijs, en hen ook als "lui" te beschouwen of dat ze het niet aankunnen. De lage alfabetiseringsgraad over de hele linie in landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is zorgwekkend en gezien het feit dat het VK elk jaar 5,4 miljard pond aan zijn onderwijssysteem uitgeeft, kan dit een reƫel effect hebben op toekomstige generaties. Als we ervoor willen zorgen dat de volgende generatie goed geleid wordt en toegang heeft tot briljante geesten, dan moet dit een prioriteit worden en laaggeletterdheid moet worden aangepakt als we onze onderwijsdoelen willen bereiken.

Bij het zoeken naar manieren waarop laaggeletterdheid kan worden aangepakt, en inderdaad onderhouden, moet in de eerste plaats worden gekeken naar het curriculum. De meeste kinderen leren hun basisvaardigheden vanaf de geboorte en daarom moet het leerplan gedurende deze jaren boeiend, fantasierijk, creatief en interactief zijn. Goed alfabetiseringsonderwijs omvat spelletjes, puzzels en andere activiteiten die de aangeleerde vaardigheden ontwikkelen en helpen om een positief begrip van het onderwerp op te bouwen. Goede lessen moeten kinderen aanmoedigen om hun verbeeldingskracht te gebruiken, voor zichzelf te denken en plezier te hebben in het leren, terwijl ze bouwen op hun zelfvertrouwen met hun eigen capaciteiten.

De voordelen van dit soort lesgeven gaan echter verder dan de praktijk in de klas. Door een hoog niveau van op vaardigheden gebaseerde en creatieve activiteiten in het leerplan op te nemen, is de kans groter dat kinderen deze vaardigheden buiten het klaslokaal gebruiken, waardoor ze op weg zijn om bekwame lezers en schrijvers te worden als ze ouder worden. Dit vormt dan een belangrijk onderdeel van hun opleiding, waardoor ze hun educatieve doelen kunnen bereiken en daardoor van het leven kunnen genieten. Laaggeletterdheidstraining voor wie?

Klik hier: Hetsen & Visschers